Make your own free website on Tripod.com

  PERSATUAN ALUMNI 95 & 97 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELUK AIR TAWAR BUTTERWORTH
  Menu Utama

Menu Tambahan
 
 


Objektif Am

1. Berusaha mempertahankan,menegakan dan mempertahankan dan memperkembangkan Agama Islam,Agama Rasmi Negara.
2. Menjadi pemangkin kepada penyatuan,penyusunan dan pengembligan tenaga untuk mengambil bahagian yang aktif di dalam pembagunan negara untuk merealisasikan Wawasan 2020
3. Merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara Malaysia bagi memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
4. Di samping melahirkan warga Malaysia yang berpengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
5. Mewujudkan sikap bermoral dan beretika serta budaya menyayangi yang mempunyai matlamat untuk dikongsi bersama.
6. Memajukan sokongan kepada Kerajaan dan badan bukan kerajaan,badan-badan lain yang sesuai

Objektif Khas


1. Mengeratkan hubungan silaturrahim bersama bekas pelajar dan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Telok Air Tawar

2. Menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan dan pengukuhan kedudukan ekonomi ahli serta bersedia memberi bantuan seadanya dalam sebarang kesulitan.
3. Berusaha mengaplikasikan dan mengusai teknologi maklumat yang diwar-warkan bagi memelihara kepentingan ahli alumni pada masa kini dan akan datang.
4. Menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan rohani dan jasmani.

::Umum::Committee Members ::Objectives::Perutusan::Calendar of Events::Alumni Privileges::Perlembagaan::Membership:: Photo Gallery::Jejak Kasih::Link Guestbook::Chat Room::HOME

Segala rekabentuk dan grafik adalah hak cipta terpelihara
Persatuan Alumni Sekolah Menengah Telok Air Tawar Butterworth 2002.
Logo SEKOLAH adalah hak SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK AIR TAWAR BUTTERWORTH (SMKTAT).